رضا فطرتی

روانشناس

پژوهشگر

عکاس

0

سبد خرید شما خالی است.

رضا فطرتی

روانشناس

پژوهشگر

عکاس

کتاب نافعال سازی سبک چیست؟

  • نویسندگان: رضا فطرتی و همکاران
  • انتشارات: جالیز
  • شابک: 978-622-6774-62-8
  • شماره کتابشناسی ملی: 5821307

کتاب رضا فطرتی