رضا فطرتی

روانشناس

پژوهشگر

عکاس

0

سبد خرید شما خالی است.

رضا فطرتی

روانشناس

پژوهشگر

عکاس

مقاله کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره، تعلیم و تربیت

  • نویسندگان: رضا فطرتی و همکاران
  • عنوان همایش: دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره، تعلیم و تربیت
  • سال: 2018
  • مکان: ایران، مشهد
See Demo

عنوان مقاله:

بررسی رابطه منبع کنترل و تنظیم هیجانی با اضطراب ریاضی

همایش روانشناسی، مشاوره، تعلیم و تربیت

مقاله رضا فطرتی